Ndlulela endikimbeni enkulu
Kunezikhala ezindingekayo kulelifomu.